Kalo te përmbajtja

Shkupi Pride, organizatat e shoqërisë civile dhe deputët e parlamentit në Paradën botërore të krenarisë në Danimark

Javën e kaluar, nga 16 deri më 21 gusht 2021, aktivistë nga disa organizata të shoqërisë civile që punojnë për promovimin e të drejtave të njeriut dhe organizimin e Shkupi Pride, si dhe deputetë nga Grupi Parlamentar Ndërpartiak në Kuvendin e RNM-së për Promovimi i të Drejtave të Personave LGBTI+, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Kopenhagë, Danimarkë dhe Samitin për Kufijtë, Refugjatët dhe Emigracionin në Malmo, Suedi, në kuadër të “PARADËS BOTËRORE TË KRENARISË NË DANIMARK”. Përveç pjesëmarrjes në këto dy ngjarje, aktivistë dhe deputetë marshuan në Paradën Botërore të Krenarisë 2021 në Kopenhagë.

Në ngjarjet rreth Paradës Botërore të Krenarisë 2021 morën pjesë deputeti nga VMRO-DPMNE – Timço Mucunski, zëvendës koordinator i Grupit Parlamentar Ndërpartiak, Ljupço Prendjov nga GROM, Monika Zajkova nga LDP, Snezhana Kaleska-Vançeva nga LSDM dhe koordinatorja Maja Moraçanin nga DOM mbajti një fjalim në Konferencën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut.

Fokusi i këtyre ngjarjeve ishin të drejtat e njeriut të personave LGBTI+ në mbarë botën, me fokus të veçantë te personat e rrezikuar LGBTI+ në vende si Polonia, Hungaria dhe Rusia, dhe shumë prej seminareve trajtuan diskriminimin ndërsektorial kundër njerëzve të cilët, përveç identiteti i tyre LGBTI, i përkasin grupeve të tjera të margjinalizuara, p.sh., minoriteteve racore dhe etnike, refugjatëve, emigrantëve, të rinjve, etj.

Me pjesëmarrjen në konferenca të tilla dhe Parada të Krenarisë rritet dukshmëria e komunitetit LGBTI+ nga Maqedonia, gjegjësisht theksohen problemet bazë me të cilat ballafaqohet komuniteti, vendoset bashkëpunimi me përfaqësues të organizatave dhe institucioneve të ndryshme, që ato përvoja t’i bartin tek ne dhe të jemi më të guximshëm në promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ në Maqedoni.

Fjalimet gjatë Konferencës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në Kopenhagë, si dhe ato gjatë Samitit për Kufijtë, Refugjatët dhe Emigracionin treguan mbështetje të fortë deklarative nga organizatat ndërkombëtare si BE dhe Kombet e Bashkuara, dhe avokimin për promovimin e aksesit në të drejtat dhe liritë e njeriut, tek personat që janë pjesë e komunitetit LGBTI+. Ne presim që përfaqësuesit politikë nga Maqedonia, e veçanërisht opozita, të avokojnë aktivisht për promovimin e statusit dhe të drejtave të të gjithë personave LGBTI+, të promovojnë përpjekje të tilla në fjalimet e tyre si në parlament ashtu edhe në publik, të miratojnë Ligjin për të dhënat personale për njohjen ligjore të gjinisë, dhe do të përpiqen për mbrojtjen efektive të viktimave të krimeve të urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes dhe sanksionimin proporcional të autorëve.

Buletini informaitv

Regjistrohu në listën tonë të adresave elektornike për të qëndruar të përditësuar me lajmet dhe aktivitetet

Vëmendje: Ju do të merrni në emailin tuaj një mesazh nga ne me një link që duhet të klikoni për të përfunduar regjistrimin.

Aplikim për vullnetar

Për fillim, prezantojeni veten.
Si mund t'ju kontaktojmë?
Cilat janë aftësitë dhe interesat tuaja?