Kalo te përmbajtja

Rreth uebfaqes

.

Rregullat për përdorim

Mirësevini në faqen e Shkupi Pride – LGBT + Parada e Krenarisë në Shkup, organizuar nga Rrjeti Kombëtar kundër Homofobisë dhe Transfobisë (në tekstin e mëtejmë: Shkupi Pride). Duke shfletuar dhe përdorur këtë uebfaqe, ju pranoni t’i përmbaheni dhe t’i nënshtroheni rregullave tona të përdorimit të uebfaqes, të cilat së bashku me politikën tonë të privatësisë përcaktojnë marrëdhënien e Shkupi Pride me ju në lidhje me këtë uebfaqe.

Termi Skopje Pride ose “ne” ose “nesh” u referohet pronarëve të kësaj uebfaqe. Termi “ju” i referohet përdoruesit ose vizitorit të faqes sonë. Përdorimi i saj kushtëzohet nga rregullat e mëposhtme të përdorimit:

  • Përmbajtja e faqeve të kësaj uebfaqe ka për qëllim vetëm informacionin tuaj personal dhe përdorim. Përmbajtja mund të ndryshojë pa paralajmërim.
  • As ne dhe asnjë palë e tretë nuk mund të japim një garanci të plotë për rregullsinë, afatin kohor, saktësinë, efikasitetin ose plotësinë e informacionit dhe materialeve të përfshira në këtë faqe interneti për ndonjë qëllim. Duke përdorur faqen e internetit, ju bëheni të vetëdijshëm për pasaktësi ose devijime të mundshme nga disa përmbajtje për të cilat, sipas ligjit, deri në një farë mase ne nuk mbajmë përgjegjësi.
  • Përdorimi i çdo informacioni ose materiali nga kjo uebfaqe është në rrezikun tuaj për të cilin ne nuk marrim asnjë përgjegjësi. Është detyra juaj të zbuloni se çfarë është dhe ta realizoni atë.
  • Kjo uebfaqe përmban materiale që janë nën juridiksionin tonë ose në zotërimin tonë. Materialet mund të përfshijnë dizajn grafik, formë, paraqitje dhe elemente grafike (banera, foto, etj.), por kjo listë e përmbajtjeve nuk është e plotë. Ndalohet çdo kopjim i tyre, përveç në përputhje me njoftimin për të drejtën e autorit, i cili është pjesë përbërëse e këtyre rregullave të përdorimit.
  • Të gjitha brendet që nuk janë në pronësi të ne ose të licencuara nga një operator tjetër citohen siç duhet në faqen tonë të internetit.
  • Përdorimi i paautorizuar ose keqpërdorimi i kësaj uebfaqe (hakim, spamming, etj.) mund të rezultojë në inicimin e procedurës para organeve kompetente, në përputhje me rregulloret ligjore ekzistuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për kompensimin e duhur për dëmet e shkaktuara dhe/ose do të konsiderohet vepër penale.
  • Herë pas here kjo faqe interneti mund të përmbajë informacione ose ridrejtime në faqet e tjera të internetit. Këto ridrejtime janë në dispozicionin tuaj për t’ju ofruar informacion shtesë. Prania e tyre nuk do të thotë se ne qëndrojmë pas pikëpamjeve të faqeve të internetit. Skopje Pride nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura.

Politika e privatësisë

Privatësia e klientit është jashtëzakonisht e rëndësishme për Skopje Pride. Ky dokument përcakton politikën e privatësisë dhe informacionin privat që Skopje Pride mbledh nga përdoruesit gjatë çdo konsultimi në faqen e internetit dhe ato që ju vullnetarisht ndani me ne.

REGJISTRAT

Ashtu si shumë uebfaqe të tjera, Skopje Pride përdor regjistrat për të gjurmuar trafikun e internetit. Regjistrat janë baza të të dhënave që përmbajnë informacione të tilla si adresa IP, shfletuesi i internetit, ISP, koha e ngarkimit, dokumentet e konsultuara nga shfletuesi i internetit, faqet hyrëse dhe dalëse dhe disa të dhëna demografike. Adresa IP si dhe disa të dhëna të tjera në asnjë mënyrë nuk lidhen me informacione të tjera që mund të zbulojnë identitetin e përdoruesit.

KOOKI DHE “WEB BEACONS” (GJURMUES ME WEB)

Skopje Pride përdor cookie për të kujtuar preferencat e përdoruesve, për të gjurmuar faqet më të vizituara nga përdoruesi dhe për të personalizuar faqen e internetit bazuar në shfletuesin e internetit të vizitorit ose informacione të tjera që vizitori dërgon përmes shfletuesit të tij të internetit.

KOOKI NGA PLATFORMAT DHE FAQE TË TJERA

Kur postojmë përmbajtje, ne ndonjëherë ngarkojmë foto dhe video nga faqet e internetit si YouTube, Vimeo dhe Flickr. Si rezultat, kur vizitoni pjesë të një faqe interneti me përmbajtje nga sajte të jashtme, si YouTube, Vimeo dhe Flickr, ju jeni të ekspozuar ndaj skedarëve të tyre të personalizimit. Ne nuk kemi kontroll mbi cookie-t e jashtme.

KOOKI NGA MJETET PËR NDARJE TË PËRMBAJTJEVE

Ju lutemi vini re se shumë nga faqet tona përmbajnë opsionin “share” për t’i lejuar përdoruesit të ndajnë më lehtë artikujt me miqtë e tyre në rrjetet sociale. Rrjetet sociale mund të përmbajnë gjithashtu biskotakur identifikoheni në to. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi biskotat e tyre dhe ju lutemi shikoni uebfaqet e jashtme për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si ata i përdorin biskotat e tyre.

BISKOTAT STATISTIKORE

Ne përdorim Burst Statistics, softuer të kompanisë holandeze Burst Statistics B.V., për të analizuar trafikun e uebfaqes, për të përcaktuar numrin e vizitorëve në uebfaqe, ndërveprimin e tyre me uebfaqen, pajisjet elektronike përmes të cilave ata hyjnë në uebfaqe dhe burimet e vizitave në uebfaqes. Statistikat janë krejtësisht anonime, ato ruhen ekskluzivisht në uebfaqen tonë dhe mund t’i qasen vetëm personat e autorizuar të Shkupi Pride.

LISTA E POSTEVE

Regjistrohuni në listën tonë të postimeve

Shkupi Pride përdor platforma të ndryshme të jashtme për nevojat e komunikimeve tona. Në faqen e internetit ju keni mundësinë të regjistroheni në listën tonë të postimeve për të marrë lajme rreth punës sonë. Ne përdorim Mailchimp, një platformë e jashtme, për të komunikuar lajmet nga ne te abonentët tanë të listës së postimeve.

Kur regjistroheni në listën tonë të postimeve, ne ju kërkojmë të shkruani adresën tuaj të emailit. Opsionale, mund të futni emrin dhe mbiemrin tuaj. Të dhënat tuaja ruhen brenda platformës së jashtme. Mailchimp ka politikën e vet të sigurisë dhe privatësisë.

Mailchimp përdor ndjekjen e postës elektronike. Ndjekja e emaileve na tregon se kur i keni hapur dhe cilat lidhje keni klikuar. Ne e përdorim këtë informacion për të përmirësuar komunikimet tona dhe përfshijmë informacione të përgjithshme si p.sh. lexueshmëria dhe niveli i klikimeve për planifikim dhe raportim të informuar të komunikimit.

Si e mbrojmë privatësinë tuaj

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë privatësinë tuaj. Të dhënat tuaja mund të ruhen brenda platformave të jashtme që ne përdorim, duke përfshirë Mailchimp. Të gjitha këto platforma kanë publikuar politika të përditësuara të privatësisë që përputhen me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

Qasja në këto platforma dhe të dhënat tuaja është rreptësisht e kufizuar në ekipin tonë të komunikimit.

Regjistrohu nga lista jonë e postimeve

Nëse në çdo kohë vendosni që nuk dëshironi të merrni më email nga ne, mund të çabonoheni nga lista jonë e postimeve. Në fund të emaileve tona do t’ju jepet opsioni për t’u regjistruar. Kur klikoni mbi këtë opsion, ne do ta heqim adresën tuaj të emailit nga lista jonë e postimeve.

Forma e kontaktit

Në uebfaqen tonë ju keni mundësinë të na kontaktoni përmes një formulari ku, përveç mesazhit tuaj për Skopje Pride, shkruani të dhënat e mëposhtme: emrin dhe emailin tuaj. Ne mbledhim emrin tuaj për t’ju identifikuar para nesh (ju mund të përdorni edhe një pseudonim), ndërsa e-mailin tuaj në mënyrë që të mund t’i përgjigjemi mesazhit tuaj. Këto të dhëna përdoren vetëm për qëllime specifike, ato trajtohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk ndahen me palët e treta. Këto të dhëna ruhen dhe ruhen për një kohë të pacaktuar.

Aplikacion për vullnetar

Me rastin e plotësimit të aplikacionit për vullnetarë në uebfaqen e Shkupi Pride, ju vullnetarisht jepni këto të dhëna: emrin dhe mbiemrin, qytetin e vendbanimit, e-mail dhe telefon. Të gjitha këto të dhëna konsultohen nga ne vetëm për qëllimin specifik, ato trajtohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk ndahen me palët e treta. Të dhënat e cituara më sipër na duhen për të vendosur kontakte dhe komunikim me ju për kohëzgjatjen e angazhimit tuaj vullnetar në Shkupi Pride, si dhe për të identifikuar nga organizatori i angazhimit vullnetar nevojën e mundshme për të siguruar transport dhe akomodim gjatë qëndrimit tuaj në Shkupi gjatë kryerjes së përgjegjësive dhe detyrave të caktuara të punës. Këto të dhëna ruhen dhe ruhen së paku një vit pas datës së realizimit të manifestimit vjetor Shkupi Pride.

Çfarë të drejta keni mbi të dhënat tuaja

Ju keni të drejtë të kërkoni nga Shkupi Pride qasje, korrigjim ose fshirje të të dhënave personale ose kufizim në përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, ose të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, si dhe të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni tërheqjen e pëlqimit në çdo kohë.

Nëse mendoni se mënyra se si Shkupi Pride i përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju lutemi na kontaktoni për të na njoftuar ose mund të parashtroni ankesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të dhënat si organ mbikëqyrës.

SHKURTIMISHT MBI POLITIKËN E PËRDORIMIT TË BISKOTAVE

Kjo politikë e biskotave shpjegon se çfarë janë biskotat dhe si i përdorim ato, llojet e biskotave që përdorim. informacionin që mbledhim duke përdorur ato dhe si përdoret ai informacion dhe si të kontrollohen preferencat e biskotave. Për më shumë informacion se si ne përdorim, ruajmë dhe mbajmë të sigurt të dhënat tuaja personale, shihni Politikën tonë të Privatësisë.

Ju mund të ndryshoni ose tërhiqni pëlqimin tuaj nga Deklarata e Biskotave në uebfaqen tonë në çdo kohë.

Mësoni më shumë se kush jemi, si të na kontaktoni dhe si i përpunojmë të dhënat personale në Politikën tonë të Privatësisë.

Pëlqimi juaj është i zbatueshëm për domenet e mëposhtme: www.skopjepride.mk

ÇFARË JANË BISKOTAT?

Biskotat janë skedarë të vegjël teksti që përdoren për të ruajtur pjesë të vogla informacioni. Ato ruhen në pajisjen tuaj kur shfletuesi juaj i internetit ngarkohet. Këto biskotë mune të na ndihmojnë të bëjmë uebfaqen të funksionojë siç duhet, ta bëjmë atë më të sigurt, të ofrojmë një përvojë më të mirë të përdoruesit dhe të kuptojmë se si funksionon uebfaqja dhe ku nevojitet përmirësim.

SI TË PËRDORIM BISKOTAT?

Ashtu si me shumicën e shërbimeve në internet, uebfaqja jonë përdor biskota të personalizuara dhe të palëve të treta për një sërë qëllimesh. Biskota me porosi janë thelbësore që një faqe interneti të funksionojë siç duhet dhe ato nuk mbledhin asnjë informacion personal që mund t’ju identifikojë.

Biskotat e palëve të treta të përdorura në uebfaqen tonë janë kryesisht për të kuptuar se si funksionon ajo, si ndërveproni me të, duke i mbajtur shërbimet tona të sigurta, duke ofruar reklama që janë të rëndësishme për ju dhe në përgjithësi duke mundësuar një përvojë më të mirë dhe më të sofistikuar të përdoruesit për ju. dhe ndihmoni në përshpejtimin e ndërveprimeve tuaja të ardhshme me uebfaqen.

ÇFARË LLOJE TË BISKOTAVE NE PËRDORIM?

E nevojshme: Disa biskota janë të nevojshme që ju të jeni në gjendje të përjetoni funksionalitetin e plotë të uebfaqes. Ato na lejojnë të mbajmë sesione të përdoruesve dhe të parandalojmë çdo kërcënim sigurie. Ata nuk mbledhin ose ruajnë asnjë të dhënë personale. Për shembull, për të ilustruar qëllimin e tyre në përgjithësi dhe jo domosdoshmërisht të zbatueshme në uebfaqen, këto skedarë cookie ju lejojnë të identifikoheni në llogarinë tuaj, të shtoni produkte në shportën tuaj dhe të bëni porosinë tuaj në mënyrë të sigurt.

Statistikat: Këto biskota ruajnë informacione të tilla si numri i vizitorëve në uebfaqen, numri i vizitorëve unikë, cilat faqe të uebfaqes ata vizituan, burimi i vizitave, etj. Këto të dhëna na ndihmojnë të kuptojmë dhe analizojmë se sa mirë funksionon uebfaqja dhe ku nevojitet përmirësim.

Marketingu: Uebfaqja mund të shfaqë reklama. Këto biskota përdoren për të personalizuar reklamat që ju shfaqim, që të jenë të rëndësishme për ju. Këto biskota na ndihmojnë gjithashtu të monitorojmë efektivitetin e këtyre fushatave reklamuese.

Informacioni i ruajtur në këto cookie mund të përdoret gjithashtu nga palë të treta, ofrues reklamash, për t’ju shfaqur reklama edhe në faqet e tjera të internetit në shfletues.

Funksionale: Këto janë biskota që ndihmojnë disa funksione opsionale në uebfaqen tonë. Këto veçori përfshijnë përfshirjen e përmbajtjeve të tilla si video ose ndarjen e përmbajtjes nga një faqe e rrjeteve sociale.

Preferencat: Këto biskota na ndihmojnë të ruajmë cilësimet dhe preferencat tuaja të shfletimit, si p.sh. preferencat e gjuhës, në mënyrë që të keni një përvojë më të mirë dhe më efikase në vizitat e mëvonshme të uebfaqes.

Një përmbledhje e biskotave të përdorura në uebfaqen tonë

BiskotëPërshkrim
burst_uidCookie përdoret për të ruajtur dhe gjurmuar ndërveprimin e vizitorëve të faqes në internet për të mbledhur statistika anonime.
cookielawinfo-checkbox-advertisementKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Reklamat”.
cookielawinfo-checkbox-analyticsKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Analiza”.
cookielawinfo-checkbox-functionalKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Funksionale”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Të nevojshme”.
cookielawinfo-checkbox-othersKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Të tjera”.
cookielawinfo-checkbox-performanceKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për të mbajtur mend pëlqimin e përdoruesit për skedarët e skedarëve në kategorinë “Performanca”.
CookieLawInfoConsentRegjistron gjendjen e butonit të paracaktuar të kategorisë përkatëse dhe statusin e CCPA. Ai funksionon vetëm në koordinim me cookie-n kryesore.
eael_screenPërshkrimi nuk është aktualisht i disponueshëm.
elementorKjo biskotë përdoret nga tema e WordPress e uebfaqes. Ajo lejon pronarit të uebfaqes të zbatojë ose ndryshojë përmbajtjen e saj në kohë reale.
NIDKjo biskotë, e vendosur nga Google, përdoret për qëllime reklamimi; për të kufizuar numrin e herëve që përdoruesi sheh një reklamë, për të ndalur reklamat e padëshiruara dhe për të matur efektivitetin e reklamave.
viewed_cookie_policyKjo biskotë është vendosur në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave dhe përdoret për të kujtuar nëse vizitori pranon ose jo përdorimin e cookies. Nuk ruan të dhëna private.
wp-wpml_current_languageKjo cookie përdoret për të kujtuar gjuhën e zgjedhur nga përdoruesi për të shfletuar faqen e internetit.

SI MUND TË KONTROLLOJ PREFERENCAT PËR BISKOTA?

Nëse vendosni të ndryshoni preferencat tuaja më vonë në sesionin tuaj të shfletimit, mund të klikoni butonin “Cilësimet e biskotave” në ekranin tuaj. Kjo do të rishfaq njoftimin e pëlqimit që ju lejon të ndryshoni preferencat tuaja ose të tërhiqni plotësisht pëlqimin tuaj.

Për më tepër, shfletues të ndryshëm ofrojnë metoda të ndryshme për bllokimin dhe fshirjen e biskotave të përdorura nga uebfaqet. Mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të bllokuar/fshirë skedarët e skedarëve. Për të mësuar më shumë rreth mënyrës së menaxhimit ose fshirjes së skedarëve të personalizimit, vizitoni wikipedia.org, allaboutcookies.org, cookiedatabase.org.

Kufizimi i përgjegjësisë

Informacioni i përmbajtur në këtë uebfaqe është i një natyre të përgjithshme informative. Ato lëshohen nga Shkupi Pride me qëllim që të kenë akses të lirë në informacione dhe opinione, pa garantuar saktësinë, plotësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe ato në burimet e të cilave bazohet përmbajtja. Çdo përdorim i informacionit është në rrezik të lexuesit.

Në asnjë rast ne nuk do të jemi përgjegjës në rast të ndonjë humbjeje ose dëmtimi, humbje ose dëmtimi indirekt ose pasojë, ose ndonjë humbje ose dëmtim që rezulton nga humbja e të dhënave ose fitimet nga ose në lidhje me përdorimin e kësaj uebfaqeje.

Kur përdorni këtë uebfaqe, ju mund të drejtoheni në uebfaqe të tjera, përmbajtja e të cilave nuk është nën kontrollin e Shkupi Pride. Shkupi Pride nuk ka as kontroll direkt e as indirekt mbi natyrën, përmbajtjen ose disponueshmërinë e këtyre uebfaqeve të. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton domosdoshmërisht një rekomandim ose mbështetje për pikëpamjet dhe opinionet e shprehura mbi to.

Është bërë çdo përpjekje për të ruajtur disponueshmërinë dhe funksionimin e kësaj uebfaqeje. Në çdo rast, ne nuk marrim përgjegjësi, ose nuk do të kemi faj, nëse uebfaqja është përkohësisht e padisponueshme si rezultat i problemeve teknike jashtë kontrollit tonë.

Kjo uebfaqe është në pronësi të Shkupi Pride. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Çdo kopjim ose riprodhim i pjesshëm i përmbajtjes sonë është i ndaluar, përveç në rastet e mëposhtme:

  • ju mund të printoni ose digjni përmbajtjen tonë vetëm për përdorim personal;
  • ju mund të kopjoni përmbajtjen tonë për përdorim personal nga palët e treta vetëm nëse citoni uebfaqen si burimin e materialeve.

Në asnjë rrethanë nuk mund ta kopjoni ose përdorni këtë përmbajtje pa leje paraprake me shkrim. Riprodhimi i tyre gjithashtu është i ndaluar në uebfaqe të tjera përveç Shkupi Pride si dhe në media të tjera elektronike për shpërndarje informacioni.

Keni pyetje?

Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin dhe privatësinë e uebfaqes, mos hezitoni të kontaktoni webmasterin tonë.

Buletini informaitv

Regjistrohu në listën tonë të adresave elektornike për të qëndruar të përditësuar me lajmet dhe aktivitetet

Vëmendje: Ju do të merrni në emailin tuaj një mesazh nga ne me një link që duhet të klikoni për të përfunduar regjistrimin.

Aplikim për vullnetar

Për fillim, prezantojeni veten.
Si mund t'ju kontaktojmë?
Cilat janë aftësitë dhe interesat tuaja?